2ο Βήμα : Πλέξιμο με βελόνες – ΚΑΛΗ

Αφού έχουμε ρίξει τους αρχικούς πόντους, το πρώτο βήμα για να αρχίσουμε να πλέκουμε, είναι η βελονιά ΚΑΛΗ. 

Πλέκοντας συνέχεια ΚΑΛΗ, θα σχηματιστεί η πλέξη μους, από τις πιο βασικές και εύκολες πλέξεις.